MAVUNO YA MPUNGA

KILIMO CHA MPUNGA JATU KWA MSIMU WA MWAKA 2021~KILOMBERO MOROGORO.
——————————————

Mpunga ni zaoo lijalolimwa kwa wingi hapa Tanzania, mkoa wa Morogoro katika wilaya ya Kliombero ambapo kampuni ya JATU PLC ndipo inapofanya kilimo, lakini pia JATU wamejenga kiwanda katika katika kata ya igima maarufu kama Mbingu, Tandale.Kupitia kiwanda hichi kampuni huchakata mazao(mpunga) ambao unakua umenunuliwa kutoka kwa wakulima wa JATU na kutengeneza bidhaa ambayo ni mchele, mchele huu huuzwa kwa wanachama wa JATU kupitia mfumo wa maalum ujulikanao kama JATU MARKET.Tunaendelea kuwakumbusha wanachama wetu kuendelea kukodi na kununua mashamba kupitia mfumo wa JATU MARKET bila kusahau kuendelea kufanya manunuzi ya bdihaa mbalimbali za chakula kama maharage, mahindi, mafuta, unga wa sembe pamoja na dona, mchele.

CHANGAMOTO
——————————————
Mradi huu umekuwa na changamoto baadhi kutokana na ukweli kwamba ndo mara yetu ya kwanza kusimamia mradi wa mpunga mkubwa kiasi hicho, baadhi ya changamoto tulizokutana nazo ni kama ifuatavyo;

 1. Kuchelewa kuanza kuandaa mashamba na hivyo kupelekea kupishana na msimu kwa wiki kadhaa.
 2. Uhaba wa vitendea kazi kama vile trekta za kulima na mashine za kuvunia.
 3. Mvua kuwa nyingi na kusababisha mafuriko kwa baadhi ya mashamba, mpunga mwingine uliweza kusombwa na maji na hivyo kusababisha baadhi ya maeneo kurudiwa kuoteshwa lakini bado hayakutoa mazao mazuri.
 4. Miundombinu ya usafiri kutokupitika kwa urahisi hasa wakati wa kupanda na kuvuna kutokana na maji kujaa sana kiasi ya kubomoa hata madaraja.
 5. Mabadiliko ya bajeti, kulingana na makadirio yetu ya awali tuliweza kupungukiwa kiasi kidogo kwa ajili ya kukamilisha mahitaji ya shamba eka moja na ukizingatia kwamba tayari mwanachama alishasaini mkopo wake na ni vigumu kumuomba aongeze tena hela kabla ya kuvuna.

TULICHOJIFUNZA/ MABORESHO TUTAKATOFANYA KWA MWAKA UJAO.
——————————————

 1. Tumejiandaa kuanza maandalizi ya mashamba mapema, mwaka jana tulichelewa kuanza na hivyo kupelekea kulima shamba mara moja tu, mwaka huu tutalima mara mbili ili kupunguza ugumu wakati wa ng’olezi.
 2. Tumejiandaa kuongeza vitendea kazi kama vile trekta na combine harvestor kwa ajili ya kuvuna.
 3. Tumejiandaa kutengeneza miundombinu ya usafiri hasa katika yale maeneo ambayo tunayamiliki na tuna mashamba ya kudumu.
 4. Tumejiandaa kuanza kujenga miundombinu ya maji katika mashamba yetu, ili tuweze kuzuia mafuriko lakini pia tuweze kuhifadhi maji kwa ajili ya kulima wakati wa kiangazi.
 5. Kuboresha bajeti yetu msimu ujao, ili tuweze kuepuka changamoto ya kupungukiwa fedha.

MCHANGANUO WA GHARAMA
——————————————
Kabla ya kutoa mchanganuo wa Gharama napenda kuwajulisha kwamba kwa msimu huu tulikuwa na wakulima wa aina mbili, kuna wakulima ambao wanamiliki mashamba yao tayari na kuna wakulima waliokodi mashamba kwa ajili ya kulima msimu mmoja tu. Hivyo basi hapa mchanganuo tunaotoa ni kuanzia kuandaa shamba na ni kwa ekari moja tu kama ifuatavyo;

 1. Kulima (kukatua)~45,000/-
 2. Kupiga Haro~ 30,000/-
 3. Kupanda ~50,000/-
 4. Dawa (round up na 2-4D) ~32,000/-
 5. Mbegu (debe 2) ~22,000/-
 6. Mbolea (CAN + Urea) kg 50 x 2~ 140,000/-
 7. Usafiri wa kupeleka pembejeo shambani ~ 20,000/-
 8. Ulinzi wa ndege na ng’ombe ~ 10,000/-
 9. Kuvuna ~ 217,000/-

Hapa tulitumia njia mbili yaani mashine (combine harvestor) na watu. Kwa kutumia mashine ekari moja iligharimu 150,000/- na kwa kutumia watu ekari moja iligharimu 231,000/- kwa sababu watu hupitia hatua 2; kukata mpunga ekari moja ni 60,000-80,000~ wastani ni 70,000/- na kupiga mpunga ili uweze kupimwa katika viroba ni tshs 7,000/- kwa kila gunia moja, sasa kwa gunia tulizopata 23 ukizidisha 7000 unapata jumla ya tshs. 161,000/- ambayo ukiijumlisha ile 70,000/- ya kukata unapata gharama halisi ya kuvuna ni tshs. 231,000/- na hii ndo gharama iliyotumika kwazaidi ya 75% ya mashamba yetu. Kwa wastani baada ya kujumlisha gharama zote zilizotumika kuvuna tunapata tshs. 217,000/- kama gharama halisi ya kuvuna ekari moja ya gunia 23.

 1. Mifuko ya kuweka mpunga ~23,000/- (1000 x23)
 2. Usafiri wa kutoa mpunga shamba na gharama za kupanga store ~115,000/-
  (Hapa ni sawa 5000 x 23)
 3. Usimamizi wa shamba (JATU)~ 50,000/-

JUMLA KUU: 754,000/-
——————————————

FAIDA TARAJIWA;
Mkulima akiamua kuuza mazao (mpunga) leo kwa bei ya sasa ambayo ni tshs. 7000 kwa debe Sawa na tshs 56,000/- kwa gunia moja la mpunga; atapata jumla ya mauzo ya tshs. 1,288,000/=

Ili kupata faida; toa matumizi yote ambayo ni sawa na 754,000/= utapata faida yako ya sasa ni; 534,000/= Tshs.

MATUKIO KWA PICHA YA MSIMU WA MPUNGA 2018/2019