MAVUNO YA MAHARAGE.

KILIMO CHA MAHARAGE JATU KWA MSIMU WA MWAKA 2021~KILINDI, TANGA.

ZAO: MAHARAGE.

MSIMAMIZI: JATU PLC.

MMILIKI: MWANACHAMA WA JATU.

——————————————

Jatu ni kampuni ya Umma ambayo inawaunganisha wakulima na kuwawezesha kulima pamoja kitaalamu kwa kutumia zana za kisasa na watalaamu ambao wamebobea katika kilimo. Jatu inawasaidia wanachama wake katika kutafuta mashamba mazuri, kubuni zao gani lilimwe kwa wakati gani, kampuni inahakikisha mashamba yamelimwa na kuandaliwa kitaalamu kabla ya kupanda zao husika, katika kupanda kampuni inahakikisha mbegu sahihi zimetumika, huduma ya mmea kwa kila hatua ndo jukumu kuu la kampuni ya JATU. Ni wajibu wa JATU kuhakikisha mteja anapata soko la uhakika kwa mazao yote ambayo amelima.

Maharage ni zao linalolimwa kwa wingi hapa Tanzania, mkoa wa Tanga ni moja ya mkoa inayoongoza kwa kulima maharage na hasa katika wilaya ya kilindi ,JATU PLC tumewekeza katika mkoa wa Tanga tangu mwaka 2018, JATU imejenga kiwanda cha kusafisha maharage katika kata ya kibirashi kijiji cha Maligwa. Kupitia kituo hicho kampuni inazalisha maharage na kufungasha katika mifuko maalum yenye nembo ya kampuni ya JATU na kuuza kwa wanachama wake kupitia mfumo wa JATU MARKET.

Zao la Maharage ni muhimu katika mfumo wa JATU kwa sababu kuu zifuatazo;

 • Maharage ni lishe ya pili kwa umuhimu Nchini Tanzania baada ya mahindi.
 • Jatu inajihuzisha na kuuza chakula kwa wanachama wake kwa lengo la kujenga afya. Ili ujenge afya unahitaji kula chakula chenye virutubitsho na madini muhimu kwa ukuaji wako, na mahargae ni moja ya chakula ambacho kina protini nyingi. Protini ni muhimu sana katika kujenga mwili na kuwezesha ukuaji wa mwili hasa kwa watoto na pia husaidia kutengeneza kinga ya mwili.
 • JATU tunalima alizeti, mahindi na mpunga, maharage yanatumika kama mboga kwa familia nyingi ambazo zinanunua unga kwetu au mafuta ya kula ya alizeti.
 • Tunazalisha na kuuza mchele, familia nyingi zinatumia maharage hasa wanapokuwa wamepika wali. Hivyo ni vyema na muhimu kuwa na maharage katika mfumo wa JATU ili mteja wetu aweze kupata bidhaa zote kwa mara moja sehemu moja na apate kilicho bora kwa gharama nafuu.

WASHIRIKI WA MRADI HUU

Wakulima wote walioshiriki mradi huu ni wanachama wa Jatu na pia ni wanachama wa JATU SACCOS LTD.

JATU SACCOS LTD ilitoa mkopo wa kilimo kwa wakulima wote bila Riba, mkopo huu ni 2/3 ya gharama zote za kilimo na utarudishwa mara baada ya mkulima huyo kuvuna na kuuza mazao yake.

FAIDA TARAJIWA KWA MKULIMA

ZAO EKARI BEI (TSHS) KIPIMO KG JUMLA YA KG MAUZO TSHS GHARAMA TSHS FAIDA TSHS
MAHARAGE 1 1000 1KG   1400 1,750,000 901,000 675,000

CHANGAMOTO

——————————————

Mradi huu umekuwa na changamoto. Baadhi ya changamoto tulizokutana nazo ni kama ifuatavyo;

 1. Mabadiliko ya bajeti, kulingana na makadirio yetu ya awali tuliweza kupungukiwa kiasi kidogo kwa ajili ya kukamilisha mahitaji ya shamba hasa kwa hatua za awali kabla ya mavuno.
 2. Wadudu, kwa mwaka huu eneo la kilindi liliweza kushambuliwa na wadudu na zao la maharage liliadhiriwa kwa sehemu, hii pia ilipelekea bajeti yetu ya dawa kuathiriwa kwa sehemu kubwa sana ukilinganisha na makadirion tuliyokuwa tumeweka awali.
 3. Mvua ya mwaka huu haikuja kama ilivyokuwa imezoeleka kwa eneo hili na hivyo majira ya kupanda yalipishana na majira ya mvua, hili lilipelekea mimea kukosa maji ya kutosha kwa wakti sahihi.

MABORESHO TUTAKAYOFANYA KWA MWAKA UJAO.

——————————————

 1. Tumejiandaa kuanza maandalizi ya mashamba mapema ili kuendana na msimu wa mvua.
 2. Tumejiandaa kuongeza vitendea kazi kama vile mashine ya kupandia, mashine, za kupalilia, mashine za kupigia dawa pamoja na mashine za kisasa za kuvunia maharage.
 3. Tuwe na mashamba ya kudumu na tuepukane na mashamba ya kukodi.
 4. Tuanze mkakati wa kuchimba au kuvuna maji ili tuweze kulima kilimo cha kisasa cha umwagiliaji

Kulingana na umuhimu wa zao hili la kilimo cha maharage katika wilaya ya kilindi kampuni ya Jatu imeamua kujenga kituo cha kudumu ambapo kituo hichi kitakuwa na kazi zifuatazo:

 1. Kuhifadhi maharage
 2. Kuchambua na kusafisha maharage
 3. Ofisi ya wataalamu wa kilimo na umwagiliaji
 4. Kuhifadhi vifaa vya kilimo
 5. Kununua maharage kutoka kwa wakulima

PICHA ZA HATUA MBALIMBALI ZA MRADI