MASHAMBA YA JATU

JATU PLC kwa kushirikiana na wanachama wake inamiliki mashamba makubwa ambayo yanapatikana Mikoa ya Njombe, Manyara, Tanga, Rukwa na Morogoro.

Wilayani Sumbawanga, Rukwa Jatu Plc inafanya kilimo cha Ngano ambapo Ekari takribani 1000 zinapatikana rasmi kuanzia mwaka 2021, waweza kukodi ama kununua kupitia Jatu Market App.

Wilayani Handeni, Tanga JATU inafanya kilimo cha machungwa ambapo zaidi ya ekari 2500 zipo kwenye maandalizi ambapo mpaka 2022 tutaanza rasmi kuvuna zao hili.

Mkoani Njombe JATU inafanya kilimo cha parachichi ambapo zaidi ya ekari 2500 zipo kwenye maandalizi ambapo mpaka 2023 tutaanza rasmi kuvuna zao hili.

Wilayani Kiteto, Manyara JATU inafanya kilimo cha mahindi ambapo mpaka sasa zaidi ya ekari 7500 tayari zimelimwa na JATU PLC.

Pia Wilayani Kiteto, Manyara JATU inafanya kilimo cha alizeti ambapo mpaka sasa tuna ekari 2500 zilizopo chini ya usimamizi bora wa JATU PLC.

Wilayani Kilindi, Tanga JATU inafanya kilimo cha maharage ambapo mpaka sasa tuna ekari 7500 tayari zimelimwa chini ya usimamizi bora wa JATU PLC

Kwa upande wa wilaya ya Kilombero, Morogoro JATU imejikita kwenye kilimo cha mpunga ambapo mpaka sasa tuna ekari 2500 zilizopo chini ya usimamizi bora wa JATU PLC.