MALIPO KWA NJIA ZA KIBENKI

JATU PLC

AKAUNTI NAMBA: 20710025732

JINA LA AKAUNTI: JATU PLC

JINA LA BENKI: NMB

JATU MAUZO

AKAUNTI NAMBA: 23610002972

JINA LA AKAUNTI: JATU MAUZO

JINA LA BENKI: NMB

JATU KILIMO

AKAUNTI NAMBA: 20710026988

JINA LA AKAUNTI: JATU KILIMO

JINA LA BENKI: NMB

JATU SACCOS LIMITED

AKAUNTI NAMBA: 23610003111

JINA LA AKAUNTI: JATU SACCOS LTD

JINA LA BENKI: NMB