HABARI

FAHAMU KUHUSU KILIMO CHA PARACHICHI NA JATU MKOANI NJOMBE, PAKUA JATU TALK APP KUPATA TAARIFA ZA MRADI HUU

Download nakala ya mradi wa kilimo cha Parachichi na JATU

SEHEMU YA KWANZA

Parachichi ni zao linalooteshwa katika ukanda wa baridi na katika ardhi yenye rotuba na maji ya kutosha. Njombe, Iringa, Mbeya, Morogoro, Tanga na Kilimanjaro ni baadhi tu ya mikoa inayolima Parachichi kwa wingi hapa Tanzania.

Jatu tumechagua kulima Parachichi katika mkoa wa Njombe, wakati tunatafuta mashamba tulizunguka maeneo mbali mbali ya mkoa wa Njombe na ni kweli mashamba yanapatikana maeneo mengi tu katika mkoa huu. Baada ya kutembelea maeneo hayo tuliamua kuchukua mashamba yaliyopo Njombe vijijini katika Eneo la madeke. Madeke ambako tumepata shamba ni mpakani kabisa mwa Njombe na Morogoro. Upande wa pili wa Morogoro tumetenganishwa na mto mkubwa wa kudumu unaitwa MFUJI na mashamba yetu yapo upande wa Njombe na upande wa Morogoro pia. Upande wa Njombe ni kijiji cha madeke, kata ya Lupembe. Na upande wa Morogoro ni kijiji cha Taweta, kata ya masagati halmashauri mpya ya Mlimba.

This image has an empty alt attribute; its file name is hass-avocado-4131531_1920.jpg

Hili eneo tumelichagua kuwekeza kwa sababu; kwanza kuna ardhi kubwa yenye rotuba, Kuna maji ya uhakika, kuna uwanda mzuri Yaani milima sio mikubwa sana ukilinganisha na maeneo mengine ya mkoa wa Njombe, barabara inapitika na shamba liko barabarani pia kuna reli ya Tazara inapita karibu na hili shamba upande wa mlimba, miundombinu ya umeme ipo Karibu na shamba, hali ya hewa inaruhusu kilimo cha Parachichi.

Gharama ya shamba katika eneo hili ni kati ya 250,000 – 500,000 likiwa na asili ya msitu. Bei zinatofautiana na zinabadilika kutokana na maamuzi ya muuzaji maana mashamba yanamilikiwa na watu tofauti tofauti hivyo kila mmoja ana bei yake, Lakini pia hali ya shamba Muda mwingine inapelekea bei kupanda au kushuka.

Baada ya kununua shamba zoezi linalofuata ni kusafisha shamba hilo kwa kukata miti, kung’oa visiki na kuondoa uchafu shambani ili kuwezesha hatua za kupanda na kuhudumia mmea zifanyike katika mazingira rafiki. Gharama za kusafisha shamba kwa ekari moja zinakadiriwa kuwa kati ya laki tano hadi milioni moja (500,000 – 1,000,000/-) Gharama hizi zinategemea na wingi wa miti, hali ya shamba na aina ya teknolojia itakayotumika kusafisha shamba.

NAMNA YA KUMILIKI SHAMBA.
This image has an empty alt attribute; its file name is parachichi-poster.png


Kutokana na Gharama za kununua shamba pamoja na Gharama za kusafisha, kampuni itatoa Gharama ya jumla na ya wastani ambayo itajumuisha Gharama za usafiri, utafiti na ufuatiliaji wa mashamba kwa hatua ya awali; pia kununua na kusafisha shamba hadi kuwa safi. Mwanachama atalipia kiasi cha shillingi milioni moja (1,000,000/-) na kampuni itahakikisha shamba limelipiwa na kusafishwa tayari kwa ajili ya kupanda Parachichi. Hii Gharama ni ya kununua na kusafisha tu ekari moja; Gharama hizi hazijumuishi Gharama za hati, hati itafuatiliwa baada ya kumaliza zoezi la kupanda na mkulima atajulishwa Gharama elekezi za serikali za kulipia hati ya kimila ya kumilikishwa shamba.

Gharama za kununua shamba zitalipwa kwa awamu mbili kama mteja atapenda pia anaweza kulipa mara moja. Awamu ya kwanza italipwa shillingi laki tano ambayo itatumika kwa ajili ya kulipia shamba na gharama za ufuatiliaji ikiwa ni pamoja na usafiri wa timu ya utafiti na miradi. Gharama hizi zitalipwa kupitia akaunti za malipo za kampuni ya JATU kama itakavyoelekezwa kupitia msg inayotumwa katika namba yako ya simu mara tu baada ya kuweka oda kupitia app ya Jatu. Oda za mashamba zimeanza kuwekwa tarehe 07.07.2020 hadi pale tutakapo kamilisha ekari 1000 za awamu ya kwanza. Mkulima au mwanachama ataweka oda ya shamba lake kupitia application ya JATU MARKET inayopatikana Playstore na AppStore.

Awamu ya pili ya laki 5 iliyobaki itaanza kulipwa mwezi ujao kuanzia tarehe 01.08.2020 kwa ajili ya kusafisha mashamba. Hii itatakiwa kulipwa ndani ya mwezi mmoja. Yaani kama mwezi huu umelipia laki 5 ya shamba mwezi ujao lazima ulipie laki 5 nyingine kwa ajili ya usafi wa shamba.

Mtu mmoja anaruhusiwa kumiliki (kununua) kuanzia ekari moja hadi ekari hamsini za kulima Parachichi. Hii ni kwa mujibu wa sheria za ardhi za vijiji Tanzania.

This image has an empty alt attribute; its file name is gettyimages-1136225040.jpg
SEHEMU YA PILI

Shamba la Parachichi linahitaji muda na weledi mkubwa katika maandalizi. Parachichi la kisasa linachukua takribani miezi 36 hadi kuanza kuvuna. Hii ni wastani wa kipindi cha miaka mitatu tangu kupanda. Na baada ya kupata shamba na kulisafisha na kuliweka wazi; hatua zifuatazo ni muhimu katika kupanda na kuhudumia zao la Parachichi.

 1. Kulima shamba lote na kuandaa Mbegu.
  Ekari moja ya shamba ina ukubwa wa mita za mraba 4900. Na kitaalamu tunashauriwa kulima Parachichi kwa kuacha nafasi ya mita saba kutoka mche hadi mche. Hii inapelekea kuwa na jumla ya Miche 100 katika ekar moja. Hata hivyo nafasi hizi za kupanda inategemea na Aina ya mbegu ambayo mkulima atachagua; Kumbuka zipo Aina maarufu zaidi 10 za Parachichi. Jatu tunachagua kulima Aina ya HASS kwa sababu ndiyo mbegu ambayo imethibitisha kufanya vizur katika soko la kimataifa na hata soko la ndani. Pia mbegu hii inavumilia changamoto nyingi za kilimo.
 2. Baada ya kulima shamba tutapiga haro ili kulainisha udongo wote wa shamba na kuchanganya rotuba asilia iliyopo shambani.
 3. Kuchimba mashimo kwa ajili ya kuanza kupanda. Tunatakiwa kuchimba mashimo 100 kwa kila ekar moja.
 4. Kuweka mbolea katika kila Shimo, hapa tutaweka mbolea ya asili kama vile samadi au mboji.
 5. Kupanda miche, kila shimo litapandwa mche mmoja wa Parachichi
 6. Kujenga matuta; kwa kuwa shamba letu lina asili ya mwinuko, na ili kuzuia mmomonyoko wa udongo lazima tujenge matuta katika miche yetu na katika shamba letu kwa kuzingatia kontua.
 7. Kuweka maji ya Umwagiliaji. Kila mmea tutaufungia maji yanayodondoka kila mara ili kuwezesha mti kukua kwa wakati. Hii kitaalamu inaitwa drip irrigation au irrigation sprinkler.
 8. Palizi na huduma ya mmea kila mara. Hili zoezi litaendelea kwa takribani miaka mitatu hadi kuanza kuvuna na inashauriwa usafi uwe mkubwa ili kuzuia wadudu na magonjwa ya mimea. Hivyo kila siku mmea utahudumiwa na wataalamu na kila baada ya miezi mitatu tutafanya palizi kubwa ya shamba zima.
 9. Kupiga dawa, pia hili ni zoez la kila mara wakati wote mmea unapokua
 10. Kupruni, hii pia ni huduma muhimu katika mmea hasa Parachichi ili kuwez kujihakikishia mavuno mazuri msimu ukifika.
 11. Kuanza kuvuna; zoez hili linatarajiwa kuanza baada ya miaka mitatu tangu kupanda. Na hii Ndiyo hatua itakayokamilisha awamu ya kwanza ya mradi huu na baada ya hapa tutaanza kuendesha mradi huu kwa kuzingatia msimu wa kila mwaka. Maana yake gharama za uendeshwaji pia zitapungua sana na zitatolewa kila msimu. Na msimu wa Parachichi ni sawa na mwaka mmoja.
MCHANGANUO WA GHARAMA YA UWEKEZAJI ZAO LA PARACHICHI
This image has an empty alt attribute; its file name is investment-5318530_1920.jpg


Kulingana na hatua tajwa Hapo juu, zifuatazo ni gharama tarajiwa;

GHARAMA YA MWAKA WA KWANZA
———————————————

 1. Kulima mara ya kwanza ~ 60,000/-
 2. Kupiga haro ~ 40,000/-
 3. Kuchimba mashimo na kuweka mbolea @ 5000/- x 100 ~ 500,000/-
 4. Miche na kupanda @ 5000 x 100 ~ 500,000/-
 5. Kujenga matuta @2000 x 100 ~ 200,000/-
 6. Umwagiliaji @ 15,000 x 100 ~ 1,500,000/-
 7. Palizi 4 @ 50,000 x 4 ~ 200,000/-
 8. Dawa ~ 500,000/-
 9. Wataalamu (extensions services) ~ @50,000 kwa mwezi ~ ~600,000/-
 10. Tahadhari ~ 400,000/-

Jumla ya gharama kwa mwaka wa kwanza: 4,500,000/=

GHARAMA YA MWAKA WA PILI
———————————————
Mwaka wa pili matumizi yanapungua na kubaki kama ifuatavyo;

 1. Palizi 4 ~ 50,000 x 4 = 200,000/-
 2. Madawa ~ 500,000/-
 3. Wataalam ~ 600,000/-
 4. Dharura ~ 200,000/-

Jumla ya gharama mwaka wa pili: 1,500,000/=

GHARAMA ZA MWAKA WA TATU
————————————————
Huu mwaka ni mwaka wa mavuno gharama zitaongezeka kidogo kama ifuatavyo ukilinganisha na mwaka wa pili.

 1. Palizi ~ 200,000/-
 2. Madawa ~ 1,000,000/-
 3. Wataalam ~ 500,000/-
 4. Kuvuna ~ 500,000/-
 5. Dharura ~ 400,000/-

Jumla ya gharama kwa mwaka wa tatu: 2,600,000/=

Jumla ya gharama zote kwa miaka mitatu:
4,500,000/ + 1,500,000/ + 2,600,000/ = 8,600,000/=

FAIDA TARAJIWA KWA MAVUNO YA KWANZA YA ZAO LA PARACHICHI:
—————————————————
This image has an empty alt attribute; its file name is hass-avocado-1054729_1920.jpg

Ekari moja yenye miche 100 ya parachichi ikihudumiwa vizur inatarajiwa kutoa matunda kati ya 300 – 500 kwa msimu wa kwanza. Hapa ni wastani wa matunda 400.

Parachichi kawaida inauzwa kwa kupima kwa kilogram. Kwa sasa bei ya parachichi kg 1 kwa soko la njombe inakadiriwa kuwa 1200 – 1500/- na kg 1 inabeba wastani wa matunda ya kawaida NNE (4) na kama matunda yamestawi vizuri Basi Tunda tatu zinafikisha kg 1.

Hivyo Basi wastani wa matunda manne kujaza kg 1 ni sawa na kusema mche mmoja wa matunda 400 unaweza kuzalisha kg 100 Na kwa kuwa bei ya zao hili inazid kupanda; ni dhahiri kwamba kg 1 ya parachichi haiwezi kushuka 1500/- kwa miaka mitatu ijayo. Jatu itaweza kununua kilogram moja kwa bei ya tshs 1500/- au zaidi.

Kama bei itabaki kuwa 1500/- kwa kg maana yake kwa mche mmoja kuna tarajiwa kuwa na kg 100 za parachichi.

1,500/- x 100 = 150,000 mara miche 100 = 15,000,000/- Jumla ya mauzo kwa ekari moja.

Ili kupata faida kwa ekari moja: 15,000,000 – 8,600,000/- =6,400,000/-

Hivyo faida ya kwanza inatarajiwa kuwa milion sita na laki nne.
————————————————

Zao la Parachichi linaweza kuvunwa kwa takribani miaka 30 mfululizo. Ni miaka mitatu tu ya mwanzo ndo kuna gharama kubwa za uendeshwaji. Kwa msimu wa pili na kuendelea faida inatarajiwa kuongezeka kwa sababu mmea utakuwa na uwezo wa kutoa matunda mengi zaidi ukilinganisha na msimu wa kwanza; Lakini pia gharama za uendeshwaji ni ndogo Kwani inakadiriwa kuwa kiasi cha shillingi milion tatu tu kwa msimu na faida inakadiriwa kua zaidi ya milion kumi na tano kwa msimu.

Hili ni zao pekee ambalo mkulima ana uhakika wa kupata zaidi ya tshs 10,000,000/- kila mwaka kama faida isiyo na mashaka.

SEHEMU YA TATU
This image has an empty alt attribute; its file name is whatsapp-image-2020-04-24-at-8.26.59-am.jpeg

Jatu PLC inafanya kazi kwa kushirikiana na taasisi yake Tanzu inayoitwa JATU SACCOS LTD (JSL).

Jatu imekubaliana na JSL kwamba mkulima wa jatu atapewa mkopo wa kilimo usio kuwa na riba na atalipa deni lake baada ya mavuno.

Kuhusiana na zao hili la kilimo cha Parachichi, mkulima wa jatu atakopeshwa mkopo usio na riba ambao una thamani ya Sawa na 2/3 ya gharama zote kwa ekar moja. Hapa namaanisha gharama za kuhudumia shamba kila mwaka kuanzia mwaka wa kwanza hadi mwaka wa Tatu.

Jumla ya gharama ni shilling milion nane na laki sita, lakin zimegawanyika kila mwaka kwa miaka mitatu.

Kwa mwaka wa kwanza gharama ni milion nne na laki tano, hapa mwanachama anashauriwa kuchangia shiling milion moja na laki tano ambayo ni 1/3 kupitia jatu Saccos. Baada ya kuweka hii 1/3 ~ 1,500,000/- mkulima anaomba mkopo kupitia application ya jatu Saccos Ltd ambayo inajulikana kwa jina la JATU PESA na atakopeshwa shiling milion tatu ili kukamilisha milion nne na laki tano kwa ajili ya kuhudumia shamba lake mwaka wa kwanza. Na hapa tunategemea kuanza rasmi kuanzia January mwaka 2021.

Ifikapo January 2022 mkulima atachangia tena Saccos kwa ajili ya kupata mkopo wa kuhudumia shamba mwaka wa pili. Na hapa jumla ya gharama ni tshs. 1,500,000/- sasa mkulima atachangia laki tano tu ambayo ni 1/3 ya gharama na atakopeshwa shiling milion moja ili kukamilisha gharama zote tshs. 1.5m.

Na ifikapo January 2023 mkulima anatakiwa awe ameweka akiba ya kumuwezesha kupata mkopo wa kuhudumia shamba kwa mwaka wa tatu. Jumla ya gharama kwa mwaka wa tatu ni shiling milion mbili na laki sita (2,600,000). Hapa mkulima atachangia 1/3 jatu Saccos ambayo ni sawa na 867,000/- ili aweze kupata mkopo wa 1,734,000/- .

Mkulima anashauriwa kuwa anaweka akiba kidogo kidogo kila mwezi ili kuweza kupunguza makali ya kuchangia lakin pia kuwezesha akaunt yake kuweza kukopesheka muda wowote Anapohitaji mkopo.

Jatu Saccos Ltd inatoa mkopo usio kuwa na riba kwa wakulima na mkopo huu pamoja na kwamba unaanza kutolewa mwaka 2021, utalipwa kwa pamoja mwaka 2023 baada ya mradi huu kuanza kutoa mavuno ya kwanza.

Kwa kifupi; mkulima wa zao la parachichi atakae Lima kwa mkopo wa jatu Saccos atakuwa amepunguza gharama kwa zaidi ya asilimia 65 ukilinganisha na mkulima anayelima mwenyewe bila jatu. Yaani katika milion nane na laki sita (8,600,000) mkulima anatoa milion mbili na laki nane na kitu (2,866,666/-) ~. Hii pia inamaanisha mwenye uwezo wa kulima ekar moja mwenyewe anaweza kulima ekari 3 akiwa na Jatu.

JATU SACCOS LTD ~ kopa kwa malengo rejesha kwa wakati. Vigezo na masharti kuzingatiwa.

SEHEMU YA NNE

JATU PLC ilianzishwa mwaka 2016 kwa lengo la kusaidia watanzania kukuza kipato kupitia chakula na kujenga afya zao pia. Ndo maana kirefu cha neno Jatu ni ~ Jenga Afya Tokomeza Umaskini.

Ili kufikia dhima ya JATU, tulikubaliana kujikita katika kilimo, viwanda, masoko na mikopo. Ili kumsaidia mtanzania kutengeneza kipato kupitia chakula cha kila siku, tulilazimika Kuanzisha miradi ya kilimo ili tuweze kuondoa mnyororo wa madalili waliojaa katika biashara ya mazao. Hivyo tukaanza kulima kwa kushirikiana na wanachama wetu. Tunalima ili tufungue viwanda na kuzalisha bidhaa za chakula ambazo tunaziuza kupitia mfumo wetu wa jatu market app.

Hadi sasa tunalima mazao yafuatayo:

 1. Mahindi, kiteto; tunazalisha unga wa mahindi dona na Sembe katika kituo chetu cha kibaigwa, DODOMA.
 2. Alizeti,kiteto; tunazalisha mafuta ya alizet katika kituo chetu cha kibaigwa, DODOMA
 3. Mpunga, kilombero; tunazalisha mchele katika kituo chetu cha kukoboa mpunga kilichopo mbingu kilombero mkoa wa Morogoro.
 4. Maharage, kilindi; tunalima na kufungasha maharage katika kituo chetu cha kilindi mkoani Tanga.
 5. Machungwa, handeni na Muheza; pia tumeanza kilimo cha machungwa katika mkoa wa Tanga kwa lengo la kuzalisha vinywaji na bidhaa zingine zitokanazo na machungwa.

Hivyo Basi, kwa sasa kampuni imeingia katika kilimo cha Parachichi kama
Muendelezo wa mkakati wa jatu kuhakikisha bidhaa zote muhimu zinazoliwa na mwanadamu zinapatikana kupitia mfumo wa jatu na mteja wetu azipate kwa bei nzuri, ziwe na ubora na mteja apate gawio la faida kila mwezi kutokana na manunuzi yake.

Kilimo cha Parachichi mkoa wa Njombe ni mkakati endelevu utakao jumuisha mikoa mingine ya Nyanda za juu kusini na huku tunategemea kujenga kiwanda cha matunda fresh pamoja na kiwanda cha kutengeneza bidhaa mbali mbali zitokanazo na matunda haya. Zao la Parachichi litatuwezesha kutengeneza bidhaa zaidi ya tano ambazo zitauzwa kupitia mfumo wa JATU MARKET APP.

Kampuni inaahidi kwamba itanunua matunda yote ya wakulima wake kwa bei nzuri ya ushindani ili kumwezesha mkulima wake kulima zaidi na kulisha jamii ya jatu kama mkakati unavyosema. Hata hivyo pamoja na kuuza matunda ndani ya Tanzania, kampuni pia imepanga kutumia zao hili na mazao mengine ya matunda kama vile chungwa na apple ambazo tutawaletea Mchanganuo wake hivi Karibuni kuingia katika soko la kidunia. Tutauza matunda nchi mbali mbali duniani na tutavutia wawekezaji zaidi kuja jatu kupitia zao hili.

Mkulima wa jatu atauza matunda ghafi Jatu na Jatu ndo itakayokuwa na mamlaka ya kuchakata au kubrand na kuuza bidhaa hiyo kwa lebo ya kampuni.

JATU – JENGA AFYA TOKOMEZA UMASIKINI

Matukio kwa picha ufuatiliaji wa mashamba ya kilimo cha parachichi Njombe

BALOZI WA JATU MRISHO MPOTO ANOGESHA MAONESHO YA 44 YA SABASABA

Balozi wa JATU PLC Mjomba Mpoto @mrishompoto akitoa elimu na burudani kwa wadau mbalimbali waliotembelea Banda la JATU @jatu_plc @jatu_pesa @jatu_talk katika maonesho ya 44 ya sabasaba. Mjomba Mpoto alithibitisha ule usemi wa waswahili kwamba samaki mkunje angali mbichi kwa kushirikisha wazazi na watoto wao kwenye fursa za uwekezaji kupitia JATU, endelea kutembelea Banda la JATU kipindi hiki cha maonesho ya sabasaba ambayo yatamalizika tarehe 13/7/2020, fursa ni nyingi karibuni sana.

JATU NDANI YA MAONESHO YA SABASABA YA 44 YENYE KAULI MBIU “UCHUMI WA VIWANDA KWA AJIRA NA BIASHARA ENDELEVU”


Msimu huu wa sabasaba JATU PLC tumeshiriki pia, usipange kukosa kutembelea katika banda letu, kuna mambo mazuri kemkem, njoo ujifunze kuhusu fursa mbali mbali.

Fursa za kilimo cha kisasa kisichokuwa na stress kabisa @jatu_plc.
Fursa za kula ulipwe, yaani kwa namna gani tunatokomeza umasikini kupitia chakula tunachokula kila siku @jatu_plc.

Njoo tukueleze ni kwa namna gani ubunifu wako, wazo lako na mtaji vinaweza kukutana @jatu_talk.

Mikopo ya kilimo isiyo na riba na mikopo ya maendeleo yenye riba nafuu kabisa @jatu_pesa.

Na endelea kufatilia matukio mbalimbali msimu huu wa sabasaba kupitia channel yetu ya Youtube ya Jatu TV.

Karibu sana tupo Karibu na Banda la maliasili.
Sabasaba ya mwaka huu 2020 UCHUMI WA VIWANDA KWA AJIRA NA BIASHARA ENDELEVU.

MAENDELEO YA KILIMO CHA MAHARAGE NA JATU KILINDI, PAKUA MFUMO WA JATU TALK USIPITWE NA TAARIFA HIZI

Ni takribani miezi mitatu Tangu tuanze kupanda maharage msimu wa mwaka 2019-2020. Leo tunawaletea taarifa za maendeleo ya zao letu shambani.

Maharage yetu yanaendelea vizuri kama tunavyo yaona katika picha. Tunategemea mwezi ujao tutaanza mavuno.

Hata hivyo tumekumbana na Bado tunachangamoto ya mvua. Hali hii inasababishwa na mvua kukata Tangu mwezi wa Tano.

Endelea kufuatilia taarifa hizi kupitia jatu talk na sisi tutaendelea kuwafahamisha.

JATU PLC YAJIPANGA KUONGEZA THAMANI YA ZAO LA MACHUNGWA HANDENI-TANGA, ENDELEA KUFUATILIA BLOG YETU KWA TAARIFA ZAIDI

JATU PLC kampuni inayoendesha miradi mikubwa ya kilimo nchini ikiwemo na mradi wa kilimo cha matunda aina ya machungwa wilayani Handeni, Tanga imejipanga kuongeza thamani kwenye zao hilo ili kuongeza tija kwa wakulima. Mkurugenzi wa JATU PLC Ndg. Peter Isare aliongea hayo kwenye ziara ya watumishi wa wizara ya kilimo wakiongozwa na Ndg. Revelian Ngaiza (Mratibu wa Mkakati wa Vijana Kilimo) walipotembelea na kukagua maendeleo ya miradi ya kilimo inayosimamiwa na kuendeshwa na kampuni ya JATU. “Kilimo cha machungwa ni mradi ambao mwaka 2019 mwishoni tuliuanza kwa kufanya utafiti wa kina ili kupata mashamba yenye tija kwenye wilaya za Handeni na Muheza lakini tukafanikiwa kupata shamba zuri katika kijiji cha Nkale hapa Handeni ambapo tutaanza na ekari 500.

JATU imeamua kulima machungwa eneo hili kutokana na jiografia ya eneo hili ni zuri sana na pia kuna wakulima wengi wa matunda katika eneo hili. Tumelenga kuwa na uzalishaji mkubwa wa vinywaji aina ya juisi ambavyo yatatokana na matunda tutayozalisha kutoka eneo hili. Shamba hili litatuwezesha kuwafikia na wakulima wengine ambao ni jirani na eneo hili hivyo watapata soko la uhakika.

Tumeamua kuwekeza eneo hili kutokana na ripoti maalumu ilioandaliwa na Wizara ya kilimo mwaka 2017 ikiainisha kila wilaya na mazao yanayokubali hivyo wilaya hii ya Handeni imeainishwa kufanya vizuri kwenye hili zao la machungwa.”

JATU inaendelewa kuwakumbusha wanachama na wadau wote ambao wangependa kushiriki kwenye miradi ya kilimo msimu mpya wa 2020/21 kuchangamkia hii fursa kabla ya muda kuisha.

JATU – Jenga Afya Tokomeza Umasikini

HAYAWI HAYAWI SASA YAMEKUA, JATU TUMEANZA KUVUNA MPUNGA SHAMBANI MBINGU, USIKOSE KUSHIRIKI MSIMU UJAO WA KILIMO 2020/2021

Habari njema kwa wakulima wetu waliowekeza katika kilimo cha mpunga. Muda wa mavuno sasa umewadia, mpunga wetu umeshakomaa tayari kabisa kwa kuvunwa leo tarehe 21.05.2020 tunaanza rasmi zoezi la uvunaji. Kwa wakulima ambao wamelima zao hili na watapata nafasi ya kufika shambani Morogoro Mbingu kushuhudia zoezi hili wanakaribishwa sana na kwa wale ambao watashindwa kufika tutaendelea kuwapa mrejesho wa kila hatua tutakayofikia. Kwa wakulima ambao wanatamani kuwekeza katika kilimo hiki cha mpunga msimu ujao 2020-2021 nafasi bado zipo za kutosha wahi kukodi au kununua shamba lako sasa ili nawe uwe mmoja kati ya watakaonufaika na kilimo hiki chenye tija. Tukabidhi shamba lako tupo tayari kukuhudumia.

FAHAMU KUHUSU HUDUMA ZA JATU PLC, ENDELEA KUFUATILIA BLOG YETU KWA TAARIFA ZAIDI

JATU PLC inajihusisha na huduma kuu nne:

 1. Kilimo
 2. Viwanda
 3. Masoko
 4. Mikopo

1.Kilimo

Katika huduma(fursa) ya kilimo JATU PLC hufanya kilimo shirikishi yaani inashirikiana na wanachama wake kufanya kilimo, kampuni ya JATU PLC husimama kama msimamizi wa miradi yote ya kilimo na wanachama wake(wakulima) kama wawekezaji katika miradi hiyo ya kilimo. Kampuni hutafuta maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania ambayo yanafaa kufanyiwa kilimo na kuyafanyia utafiti wa kina kabla ya kuanza kuyafanyia uwekezaji, kampuni hutumia wataalamu wake wenye uzoefu mkubwa katika kufanya tafiti za maeneo husika ili kubaini aina ya mazao ambayo yanafaa kulimwa katika ardhi husika, hali ya hewa, changamoto katika eneo husika n.k yote haya hufanyika ili kampuni iweze kufanya kilimo cha kisasa na chenye tija (faida). Baada ya kujiridhisha na tafiti toka kwa wataalamu wetu kampuni uwashirikisha wanachama tafiti hizo na kuzifanyia maamuzi ya utekelezaji.

Mpaka sasa watafiti wetu wamefanya tafiti za mazao matano na tayari wakulima wawekezaji wa kampuni wameanza kuwekeza katika mazao waliyoyachagua na kampuni ya JATU PLC imekuwa msimamizi mkuu wa miradi hiyo yote. Maeneo ambayo yameteuliwa kufanyiwa kilimo ni yafuatayo;

Na.ZaoEneoJumla ya Ekari
1.AlizetiKiteto, Manyara5,000
2.MahindiKiteto, Manyara5,000
3.MpungaMbingu, Morogoro5,000
4.MaharageKilindi, Tanga3,000
5.MatundaHandeni/Muheza, Tanga1,000

MCHANGANUO WA UWEKEZAJI KATIKA MAZAO YANAYOLIMWA NA JATU PLC

1.Alizeti

Alizeti ni zao muhimu katika Kampuni ya JATU ambalo linatumika kuzalisha mafuta ya kula ya alizeti. Mafuta ya alizeti yanazidi kupata umaarufu mkubwa na hivyo uhitaji wake kuwa mkubwa kutokana na faida zake kiafya katika mwili wa mwanadamu.

Kampuni inaendesha kilimo cha alizeti katika wilaya ya Kiteto mkoa wa Manyara kwa kushirikiana na wanachama wake ili kujihakikishia malighafi ya kutosha kwa bidhaa ya alizeti.

Msimu wa alizeti huanza kuanzia mwezi Disemba hadi mwezi Juni ambapo wakulima wengi huwa katika mavuno. Hivyo mwanachama ambaye atahitaji kuwekeza katika kilimo cha Alizeti anatakiwa ajitahidi apate shamba mapema ili awahi kupata nafasi ya kuwekeza katika kilimo hiki.

Kwa msimu wa mwaka 2020-2021 tunategemea kulima ekari 5000 za alizeti katika wilaya ya kiteto. Muwekezaji anaweza kuwekeza kuanzia ekari 1 na kuendelea.

Gharama za uwekezaji na matarajio kwa ekari 1;

ZaoKukodi shambaKununua shambaGharama za kuhudumia shambaMatarajio ya maguniaBei kwa kiroba(70kg/b)MauzoFaida
Alizeti50,000/=750,000/=613,800/=1652,500/=840,000/=226,200/=

2.Mahindi

Mahindi ni moja ya zao muhimu sana la chakula, na ni aina ya nafaka inayotumiwa zaidi kama chakula hapa nchini Tanzania. Mahindi huzalisha bidhaa ya unga wa dona na sembe ambao kampuni ya JATU huiuza kwa nembo yake. Kampuni inamiliki kiwanda cha kuzalisha unga kilichopo kibaigwa mkoani Dodoma na sasa tunaendelea na ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kisasa katika wilaya ya kiteto Mkoani Manyara. Tunalima mahindi kwa kushirikiana na wanachama wetu ili kuweza kupata malighafi za kutosha kuhudumia viwanda vyetu na wanachama wetu ambao hununua bidhaa za sembe na dona kupitia mfumo wa JATU. Mahindi hulimwa zaidi mkoa wa manyara wilaya ya kiteto, JATU tuna kituo cha kudumu katika eneo la matui Kijiji cha kazi ngumu, Kupitia kituo hiki Kampuni inao wataalamu wanaosimamia na kuratibu zoezi zima la kilimo cha mahindi kuanzia kutafuta mashamba, kuandaa, kupanda hadi kuvuna na kuhifadhi.

Msimu wa kulima mahindi katika eneo la kiteto huanza kuanzia mwezi November hadi mwezi June ambapo wakulima wengi huanza kuvuna mazao yao. Hata hivyo kutokana na uhitaji mkubwa wa maeneo ni vyema kuanza kutafuta mashamba mapema aidha kwa kununua au kwa kukodi.

Kwa msimu wa mwaka 2020-2021 tunategemea kulima angalau ekari 5000 za mahindi katika wilaya ya kiteto. Uwekezaji/Umiliki wa shamba unaanzia ekari 1 na kuendelea.

Gharama za uwekezaji na matarajio kwa ekari 1;

ZaoKukodi shambaKununua shambaGharama za kuhudumia shambaMatarajio ya maguniaBei kwa kiroba(90kg/b)MauzoFaida
Mahindi50,000/=750,000/=668,800/=3083,700/=2,511,000/=1,842,200/=

3.Mpunga

Mpunga ni zao la pili la chakula kwa umuhimu linalolimwa na kusimamiwa na kampuni katika mkoa wa Morogoro. Umuhimu wa zao hili umeongezeka kutokana na jamii za mijini na vijijini kupendelea zaidi kutumia bidhaa hii na kulifanya zao hili kuwa la chakula na biashara. Zao hili utupatia bidhaa ya mchele. Kampuni inamiliki kituo cha kuzalisha na kufungasha mchele kilichopo wilaya ya kilombero mkoa wa Morogoro, katika kituo hiki kampuni pia inaendesha kilimo cha kisasa cha mpunga kwa kata za jirani zinazozunguka kituo cha JATU. Miongoni mwa kata ambazo JATU inaendesha kilimo ni pamoja na Mbingu, Igima, Mofu, Chita na Mlimba.

Kampuni hutafuta na kukodi au kununua mashamba kwa niaba ya wanachama na wanachama hulipia gharama zote za usimamizi na uendeshwaji wa mradi kuanzia kuandaa mashamba hadi kuvuna. Baada ya kuvuna mazao yote uhifadhiwa katika maghala maalumu ya kampuni yakisubiria mkulima afanye maamuzi ya kuuza au kuko- boa mchele wake kupitia kituo cha kukoboa mchele cha JATU kilichopo Tandale, Mbingu.

Ratiba ya zao hili huanza kuanzia mwezi Octoba hadi mwezi Juni au Julai ambapo wakulima wengi huanza kuvuna mavuno yao. Hata hivyo kwa zoezi la kununua au kukodi shamba mchakato unatakiwa kuanza mapema ili kuweza kupata mashamba mazuri yasiyo twamisha maji muda mrefu na hivyo kuepusha hasara inayoweza kusababishwa na mafuriko

Kwa msimu wa mwaka 2020-2021 tunategemea kulima angalau ekari 5000 za mpunga katika wilaya ya kilombero. Uwekezaji/umiliki wa shamba unaanzia ekari 1 na kuendelea.

Gharama za uwekezaji na matarajio kwa ekari 1;

ZaoKukodi shambaKununua shambaGharama za kuhudumia shambaMatarajio ya maguniaBei kwa kiroba(100kg/b)MauzoFaida
Mpunga100,000/=1,000,000/=904,200/=25112,000/=2,800,000/=1,895,800/=

4.Maharage

Maharage ni moja ya zao muhimu kwaajili ya lishe ya binadamu na hutumiwa kama mboga pendwa na jamii nyingi za kiafrika. Kwa nchi yetu ya Tanzania zao hili hutumiwa kwa wingi katika lishe ya kila siku katika familia. Maharage hulimwa na JATU kwa kushirikiana na wanachama wake katika mkoa wa Tanga kituo cha Kibirashi kilichopo wilaya ya Kilindi.

Katika kituo hiki JATU inalima, inaandaa na kufungasha maharage katika mifuko maalumu na kuyauza kwa wateja wake kupitia mfumo maalumu wa JATU. Mkulima wa JATU anaweza kukodi au kununua shamba katika eneo hili Kwa kutumia mfumo maalumu wa manunuzi wa kampuni (Jatu App) au kwa msaada wa wataalamu waliopo katika Kampuni ya JATU.

Msimu wa kilimo cha maharage katika mkoa wa Tanga, wilaya ya kilindi huanza mwezi February hadi July ambapo wakulima wengi huwa katika mavuno. Kutokana na uhitaji wa mashamba ni muhimu kuanza kutafuta mashamba mazuri mapema iwezekanavyo.

Kwa msimu wa mwaka 2020-2021 tunategemea kulima angalau ekari 3000 za maharage katika wilaya ya kilindi. Mkulima anauwezo wa kuwekeza kuanzia ekari 1 na kuendelea.

Gharama za uwekezaji na matarajio kwa ekari 1;

ZaoKukodi shambaKununua shambaGharama za kuhudumia shambaMatarajio ya maguniaBei kwa kiroba(100kg/b)MauzoFaida
Maharage100,000/=850,000/=844,800/=15195,000/=2,925,000/=2,080,200/=

5.Kilimo cha Matunda

Matunda ni mazao ya muda mrefu ambayo yameanzishwa na kampuni ili kuwezesha kampuni kuanza kuzalisha bidhaa zitokanazo na matunda hasa machungwa, maembe, parachichi na nanasi. Bidhaa ambazo Kampuni inategemea kuzalisha ni pamoja na juisi na matunda freshi.

Kilimo cha matunda na JATU tayari maandalizi yameanza na kinafanyika katika mkoa wa tanga wilaya ya muheza na handeni. Katika awamu ya kwanza ya kilimo hiki ambayo inategemewa kuanza mwaka huu wa 2020 tutaanza na kilimo cha zao la machungwa, na baada ya kukamilisha upandaji wa zao hili tutaanza tena awamu ya pili ambayo itakuwa na mazao mengine ya matunda kwa kadri itavyotangazwa na Kampuni.

Zao la matunda kwa kuwa ni la muda mrefu, mashamba yatakayotumika ni yale ya kudumu tu, yaani mkulima anashauriwa kununua na kumiliki shamba lake kwani hatutakuwa na mashamba ya kukodi.

Kwa msimu wa mwaka 2020-2022 tunategemea kulima angalau ekari 1000 za machungwa katika wilaya ya Muheza na Handeni.

Gharama za uwekezaji na matarajio kwa ekari 1 msimu wa kwanza;

ZaoKununuaGharama za kilimoMatarajio ya mavuno
(Machungwa)
Bei kwa chungwaMauzo
Faida
Machungwa1,000,000/=Year One: 2,400,000/=
Year Two: 1,500,000/=
Year Three: 1,800,000/=
Total: 6,000,000/=
50000100/=Kwa misimu 2@5,000,000
= 10,000,000/=
-Mwaka wa kwanza wa mavuno =4,000,000/=
-Mwaka wa pili na kuendelea =8,000,000/=

Kwa maelezo zaidi juu ya masuala ya kilimo wasiliana nasi: +255 758 396 767

Kwa maelezo zaidi juu ya kilimo cha machungwa pakua nakala hii:

Kwa maelezo zaidi juu ya ratiba ya kilimo na JATU pakua nakala hii:

MIKOPO

Kampuni ya JATU ushirikiana na Jatu Saccos Limited kuwafadhili wakulima wake.

Jatu Saccos Limited ni chama cha ushirika kilichoanzishwa na kampuni ya Jatu Plc kwa lengo la kuwezesha wanachama wake wanaoshiriki katika miradi ya kilimo  kupata mikopo ya kuwawezesha kumudu fursa hii na mkopo huu hauna riba kabisa. Lakini chama hiki hakijaishia hapo kwani kinatoa mikopo kwa wanachama wabunifu na wafanyabiashara ili kumudu gharama katika ubunifu wao na kukuza mitaji pia.

Huduma tunazotoa:

 1. Mikopo
 2. Bima ya afya

1.Mikopo

Jatu Saccos Ltd inatoa mikopo ya aina mbili

 • Mkopo wa kilimo
 • Mkopo wa Maendeleo

Mkopo wa kilimo

 • Mkopo huu wa kilimo hutolewa mara tatu ya akiba aliyoweka mwanachama,
 • Mwanachama huchangia 1/3 ya gharama ya kilimo husika na 2/3 ukopeshwa na Jatu Saccos kwaajili ya kukamilisha gharama za kilimo.
 • Mwanachama huruhusiwa kuchangia kidogo kidogo akiba yake ili kukamilisha 1/3 ya gharama za kilimo.
 • Mkopo huu hauna riba.
 • Mkopo huu utarejeshwa baada ya msimu wa kilimo kuisha na mkulima kuuza mazao yake.
 • Mkopo huu utadhaminiwa na mwanachama mwenyewe pamoja na akiba yake.

Mchanganuo wa uwekaji wa akiba na mkopo wa kilimo kwa msimu wa kilimo 2020 – 2021 kwa kila zao;

ZaoMakadirio ya GharamaAkiba (1/3 Tshs)Mkopo (2/3 Tshs)
Mpunga904,200/=301,400/=602,800/=
Mahindi668,800/=222,934/=445,866/=
Alizeti613,800/=204,600/=409,200/=
Maharage844,800/=281,600/=563,200/=

Baada ya mkulima kukamilisha akiba ya kilimo husika anapaswa kufanya yafuatayo;

 1. Alipie shilingi elfu kumi (10,000/=) kwaajili ya kujaza fomu ya maombi ya mkopo wa kilimo husika.
 2. Alipie gharama za uendeshaji wa mkopo /loan processing fee 3%

Mchanganuo wa 3%

Loan processing fee 3% /gharama za uendeshaji wa mkopo, hii ni ada anayopaswa mkulima yoyote wa zao fulani alipie mara baada tu ya kukamilisha kulipia gharama zote za kilimo anachotarajia kulima.

Ada hii 3% inahusisha vitu viwili ambavyo ni

 • 1% ada ya mkopo
 • 2% bima ya mkopo

3% inachajiwa kwenye kila mkopo mkulima atakao kopeshwa kwa kila ekari.

Mfano 1; Mkulima anaelima kwa mkopo shamba heka moja basi atalipia 3% ya mkopo aliokopeshwa kwenye hio ekari moja.

Mfano 2; Mkulima anaelima kwa mkopo shamba ekari tatu basi atailipia 3% ya mkopo atakaokopeshwa kwa kila ekari yaani atalipia kutokana na idadi ya hekari anazolima .

NB; Hii inategemeana na mkopo anaopewa mkulima kwa kila ekari, kuna wanaopata mkopo 2/3 kuna wanaopata mkopo nusu gharama na kuna wanaopata mkopo robo yani 1/3 hii inategemea na huyo mteja kaanza kuweka lini akiba yake ya kulimiwa shamba.

Mkopo wa maendeleo

 • Mkopo huu hutolewa kwa wanachama kwa riba nafuu ya (10%),
 • Mwanachama anaweza kupatiwa mkopo mara tatu ya akiba aliyoiweka.
 • Mwanachama atakaye hitaji mkopo huu ni lazima awe mwanachama hai na awe tayari ameshaweka akiba kwa mda wa miezi mitatu kabla ya
 • Marejesho yake hufanywa kila mwezi kwa muda wa miezi sita hadi mwaka mmoja.
 • Mwanachama atadhaminiwa na hisa zake, gawio la faida, akiba, pamoja na wadhamini.

2.Bima ya afya

Mwanachama wa Jatu Saccos mwenye uhitaji wa bima ya afya atapata kutoka  NIA NJEMA  ambayo imebuniwa na kuratibiwa na Acclavia Insurance na kupatiwa dhamana na strategies na Sanlam kwa malipo  ya Tsh 230,000/=  kwa familia ya watu wanne (baba,mama na watoto wawili) na kwa kuchangia 80,000 kwa kila mtoto atakayeongezeka chini ya umri wa miaka 18.

Sifa za kuwa mwanachama wa Jatu saccos

 • Awe mwanachama wa Jatu PLC.
 • Awe amenunua kuanzia hisa 50.
 • Alipe kiingilio cha shilingi 10,000/=.
 • Awe amejenga au anajenga mtandao mzuri Jatu Plc utakaomwezesha kupata gawio kila mwezi.
 • Awe anaweka akiba angalau shilingi 10,000/= kila mwezi.

Mwanachama wa saccos anatakiwa kuwa na vitu vifuatavyo;

 • Kununua katiba ya chama shilingi 10,000/= au atumiwe bure kwa njia ya simu au email
 • Kununua Tshirt ya saccos shilingi 20,000/=
 • Kununua Muhtasari ya vikao (kama hakuwepo) au atumiwe bure kwa njia ya simu au email

Vigezo vya kukopeshwa

 1. Mwanachama awe hai, maana yake awe anaweka akiba kila mwezi na kuhudhuria shughuli zote za chama.
 2. Awe na wadhamini wawili ambao ni wanachama wa Jatu plc, ambao pia wawe wamenunua hisa kuanzia 50 na wamejiunga na Saccos pia (kwa mkopo wa maendeleo).
 3. Mwanachama awe amekaa ndani ya saccos kwa muda wa miezi mitatu na zaidi ili aweze kukopeshwa mara mbili au mara tatu ya akiba atakayokua ameweka saccos.

kwa maelezo zaidi piga namba 0765-002660 Jatu saccos limited.

FAHAMU KUHUSU JATU PLC – KUJIUNGA UANACHAMA, ENDELEA KUFUATILIA BLOG YETU KWA TAARIFA ZAIDI

KUJIUNGA JATU PLC

Kwa wote walioelewa kuhusu JATU na wako tayari kujiunga tafadhali waingie playstore/appstore wapakue App yetu na waweze kujiunga Kupitia App ya Jatu au kama yupo karibu na ofisi zetu basi wafike ofisini moja kwa moja ili kuweza kujifunza zaidi (Posta PSSSF House Ghorofa Na. 06) au karibu na branch zetu zilipo mikoani kama vile Arusha, Morogoro, Dodoma, Kiteto Manyara, Mtwara, Mwanza. Pia unaweza kutuma mfumo huu kuminya sehemu iliyoandikwa jiunge hapa ukaweza kujiunga au kupakua Apps ya JATU katika playstore kwa kuandika neno JATU kisha ukaunda akaunti mpya moja kwa moja na kuweza kupata namba ya uanchama.

Kwa Mawasiliano zaidi unaweza kutupigia: 0800 7500 97

gharama za kujiunga

Kwa yeyote atakayetaka kujiunga na JATU Plc atatakiwa kujaza fomu maalumu ya uanachama ambayo inapatikana kwenye tovuti yetu na kwenye Application yetu iliyopo playstore unachotakiwa ni kusoma maelezo na kujaza taarifa zako ambapo zitatufikia moja kwa moja kama utajaza fomu yetu kwa usahihi na kupewa namba ya utambulisho ya Uanachama wa JATU. Gharama yake fomu hiyo ni shilingi elfu Thelathini tu (30,000/=) na atakuwa ni mwanachama wa kawaida mwenye haki ya kununua na kushiriki na kupata huduma zinazotolewa na JATU Plc, lakini unaweza shiriki fursa hii kwa mkopo kwa kujaza fomu hiyo bure kabisa lakini baada ya kuanza kufanya manunuzi deni lako litaanza kukatwa kidogo kidogo mpka kukamilika kiingilio cha Tsh. 30,000/=.

Gharama ya hisa moja ni shilingi elfu mbili na mia tano tu (2,500/=). lakini hii ni Mpaka Jatu watakapokuwa tayari washaorodheshwa soko la Hisa la Dar es salaam, kwa Hisa za Ndani zimesitishwa Kuuzwa.

Kwa mwanachama atakayehitaji kujiunga kwenye mradi wa kilimo atatakiwa kuwasiliana na namba +255 657 779 244 ili kupewa ufafanuzi zaidi kuhusiana na kilimo na JATU Pia unaweza tembelea https://jatukilimo.com/ kwa habari zinazohusu kilimo.

AKAUNTI ZA MALIPO JATU PLC

NJIA YA BENKI (NMB): Unaweza kufanya malipo yako kwa kutumia benki ya NMB kwa akaunti namba zifuatazo kutokana na huduma.

MALIPO YA UNUNUZI WA MASHAMBA NA MAMBO YA KILIMO: Benki: NMB  Akaunti Namba: 20710026988 Jina: JATU KILIMO

MALIPO YA BIDHAA ZA JATU: Benki: NMB  Akaunti Namba: 23610002972 Jina: JATU MAUZO

MALIPO MENGINE YANAYOHUSU JATU: Benki: NMB  Akaunti Namba: 20710025732 Jina: JATU PLC

MALIPO YA KUWEKA AKIBA NA MALIPO MENGINE YA SACCOS: Benki: NMB  Akaunti Namba: 23610003111 Jina: JATU SACCOS LTD

MALIPO KWA MITANDAO YA SIMU

Kwa watumiaji wa Vodacom unaweza fanya malipo kupitia M-PESA:

1. Ingia M-Pesa  * 150*00#

2. Chagua 4 (Lipa kwa M Pesa)

3. Chagua 4 (Weka namba ya Kampuni)

4. Ingiza namba ya kampuni ambayo ni 370033

5. Weka namba ya kumbukumbu ya malipo (sababu ya Malipo ni nini?)

6. Weka kiasi

7. Weka namba ya siri

8. Bonyeza 1 kuthibitisha

9. Ombi lako litatumwa kwenda JATU MAUZO

10. Kisha tuma taarifa zako, Jina Lako Kamili, na Malipo uliofanya

Kwa watumiaji wa Tigo unaweza fanya malipo kupitia Tigo-PESA:

1. Ingia Tigo Pesa  * 150*01#

2. Chagua 4 (Lipa kwa Tigo Pesa)

3. Chagua 4 (Weka namba ya Kampuni)

4. Ingiza namba ya kampuni ambayo ni 370033

5. Weka namba ya kumbukumbu ya malipo (sababu ya Malipo ni nini?)

6. Weka kiasi

7. Weka namba ya siri

8. Bonyeza 1 kuthibitisha

9. Ombi lako litatumwa kwenda JATU MAUZO

10. Kisha tuma taarifa zako, Jina Lako Kamili, na Malipo uliofanya

aina za uanachama

JATU ni Kampuni ya umma ambayo ina aina zifuatazo za wanachama;

MWANACHAMA MTEJA:

Huyu ni mwanachama ambaye anajiunga na kampuni baada ya kupashwa habari na mwenzake/kizazi/mtu wa juu yake kuhusu JATU na kuamua kujiunga kwa lengo la kununua bidhaa za JATU. Hawa wanachama wanatambulika kwa namba zao za uanachama ambazo zinapatikana mara baada ya kujaza fomu ya usajili kupitia mfumo wa JATU (JATU APP). Wanachama hawa wanapata faida ya gawio la faida kutoka kwa kampuni kila mwezi Kutokana na matumizi yao na wana mtandao wao.

MWANACHAMA BALOZI:

Hawa ni wanachama ambao baada ya usajili, wanajikita zaidi katika kuuza bidhaa za JATU au kubuni bidhaa zao na kuziuza katika mfumo wa JATU. Wanajengewa uwezo wa kutoa mafunzo kwa wanachama wapya na kuwa mabalozi wao wakati wa usajili. Wanalipwa na Kampuni Kulingana na idadi ya watu au wateja waliowahudumia na faida waliyoingiza.

WANAHISA:

Hawa ni wanachama ambao wanamiliki sehemu ya kampuni kulingana na hisa zao, ni wamiliki wa kampuni na wanastahili gawio la kila mwaka ikiwa kampuni imepata faida katika mwaka wa fedha.

WAKULIMA:

Ni wanachama wenye hisa kadhaa kwenye kampuni lakini pia wanafanya kilimo chini ya usimamizi wa Kampuni. Wanalima kwa pamoja na kuuza mazao yao kwa kampuni. Kampuni inawasaidia kufanya utafiti katika miradi yao, vifaa, zana, huduma za ugani, maghala na soko la uhakika kwa mazao yao.

FAHAMU KUHUSU JATU PLC- MUUNDO WA KAMPUNI, ENDELEA KUFUATILIA BLOG YETU KWA TAARIFA ZAIDI

Muundo wa Kampuni unajumuisha wanahisa, Bodi ya wakurugenzi, Uongozi wa juu, Wakuu wa idara, Idara, Matawi na wafanyakazi wengine kwenye nafasi tofauti tofauti kama ilivyoelezewa hapo chini:

WASIFU WA WATENDAJI WAKUU

Bw, Peter Isare (29):

Bwana Peter Isare ni mwanzilishi na Mtendaji Mkuu wa Kampuni, Amekuwa Mtendaji Mkuu wa Kampuni tangu kusajiliwa kwa kampuni mwaka 2016.

Bwana Isare ni mhitimu wa shahada ya kwanza ya sheria kutoka chuo kikuu cha Dar es salaam, hivyo ana taaluma ya sheria na ni mjasiriamali ambaye amejikita kwenye kilimo-biashara. Bwana Peter amedhamiria kubadilisha jamii ya Tanzania, hasa kwa vijana nchini kwa kutumia kilimo kama njia ya kujitengezea kipato.

Wazo la JATU limetokana na mradi ambao ulikuwa chini ya huduma za jamii (asasi isiyo ya kiserikali) iitwayo Legal Protection and Life Improvement Organization (LPLIO) ambayo Peter pia ni mwanzilishi na mwenyekiti.

Taasisi hiyo inashughulika na kulinda haki za binadamu na kuondoa umaskini. Wazo la JATU linaendana na ndoto ya bwana Peter ya kuwa na chombo ambacho kinaweza kuzalisha kipato na kutokomeza umaskini kwa wale ambao wako chini ya piramidi. Kwa nafasi aliyonayo sasa, amekuwa kielelezo cha kuboresha ufanisi wa kiutendaji na kuchochea ukuaji wa Kampuni kwa kuhakikisha kuwa kila mtu ndani ya timu ya JATU anajua jinsi ambavyo jukumu lake ni muhimu kwa mafanikio ya jumla ya Kampuni.

Ana ndoto ya kuwezesha vijana na wakulima wadogo wa Tanzania kusimamia maisha yao kwa faida inayotokana na mnyororo wa thamani unaotokana na kilimo cha pamoja, uchakataji wa mazao, usambazaji na utumiaji wa bidhaa za kilimo kupitia Kampuni.

Bw. Issa Mohamed Simbano (34)

Ni mhitimu katika Chuo Kikuu cha Dar es salaam na kutunukiwa Shahada ya kwanza ya sheria mnamo mwaka 2016. Pia ni mwanzilishi mwenza wa Kampuni na shirika lisilokua la kiserikali (LPLIO) ambalo lilikuza wazo la JATU kama mradi. Bwana Simbano kwa sasa ni Meneja mkuu wa Kampuni na Katibu wa Bodi ya wakurugenzi. Mnamo mwaka 2015, alikuwa Afisa wa Sheria wa LPLIO.

Alianza uongozi tangu 2012 alipokuwa akisoma Chuo Kikuu cha Dar es salaam. Ni mtu mwenye msukumo wa kujifunza mwenyewe, mfanyakazi hodari, anayeshirikiana na wengine pia ni mshirika na anaweza kufanya kazi bila kusimamiwa ili kutimiza malengo. Anaendesha dira ya kampuni ya kuwawezesha vijana na wakulima wadogo nchini Tanzania.

Bi. Esther Marino (29)

Esther Marino, ni mwanzilishi wa Kampuni na Mkuu wa Idara ya Fedha. Bi. Esther ana shahada ya masuala ya benki na fedha kutoka Taasisi ya Usimamizi wa Fedha (IFM) (2012-2015). Hapo awali, alifanya kazi na Kampuni kama Mhasibu kwa muda wa miaka miwili (2) na Wakati huo alionesha uwezo binafsi wa kujihamasisha, ubunifu, na anaweza kufanya kazi chini ya shinikizo. Ana uzoefu mkubwa na wa kuaminika katika Nyanja ya Uhasibu na Fedha ambao alianza kuujenga akiwa kwenye mafunzo ya vitendo katika Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika wa Serikali ya Tanzania mnamo mwaka 2014.

Bi. Esther Philemon Kiuya (27)

Bi. Esther Philemon ni mmoja wa waanzilishi wa Kampuni na Mkuu wa Idara ya Miradi. Ana Shahada ya kwanza katika Sayansi ya Siasa na Utawala wa Umma kutoka Chuo Kikuu cha Dar es salaam (2012-2015), Tanzania. Awali, Bi Esther alifanya kazi kama afisa Rasilimali watu wa Kampuni, hivyo ana uzoefu wa miaka mitatu kwenye taaluma hiyo. Kabla ya kujiunga na JATU, alifanya kazi kama Katibu Mkuu wa shirika la (LPLIO) ambalo lilishikilia wazo la JATU kama mradi.

Bi. Mary Richard Chulle (27)

Bi Chulle ni Mkuu wa Idara ya Mahusiano ya Umma, Masoko na Mauzo na pia ni mmoja wa waanzilishi wa Kampuni. Ana uzoefu wa zaidi ya miaka 4 kwenye fani ya masoko. Alipata Shahada yake ya kwanza ya Mahusiano ya Umma na Masoko katika Chuo Kikuu cha St. Augustine mnamo mwaka 2015.

Uzoefu wa Bi Chulle umetokana na kufanya kazi kwenye taasisi mbalimbali ikiwemo Sunda International ambapo alifanya kazi kama Afisa wa Huduma kwa Wateja na mauzo mnamo mwaka 2017 hadi 2018; Maria stopes Tanzania ambapo alifanya kazi kama karani wa data kuanzia 2016 hadi 2017 na Pia Kifaru Community Development Tanzania ambapo alifanya kazi kama afisa Miradi kanzia 2014 hadi 2016 na Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha ambapo alifanya kazi kama na Afisa mahusiano ya Umma na Masoko mnamo mwaka 2014

Bw. Moses Lukoo William (27)

Bw. Lukoo, ni mmoja wa Waanzilishi wa Kampuni na Mkuu kwa idara ya TEHAMA. Alihitimu Stashahada katika Teknohama kutoka St Joseph Instutute of Business and Management, Morogoro Tanzania ambapo alikuwa mwanafunzi bora kabisa katika mwaka wake wa mwisho 2015/2016. Ana uzoefu wa miaka mitatu wa kufanya kazi na ana utaalam mkubwa katika kusimamia mifumo ya teknolojia ya mawasiliano. Bw. Lukoo ni mbobezi kwenye Usimamizi wa Mifumo ya mtandao, kutatua matatizo ya kimtandao , kutunza na kutengeneza vifaa vya kompyuta na ubunifu wa picha. Pia ni mzoefu kwenye utoaji wa mafunzo na kujenga uwezo wa matumizi ya mifumo ya mtandaoni.

Bw. Paul Kapalata (36)

Bw. Paul Kapalata ni Mkuu wa Idara ya Utafiti na mwanzilishi mwenza wa kampuni. Alikuwa Mkuu wa Idara ya Miradi ya Kilimo tangu 2016 hadi 2018 kwenye Kampuni. Alihitimu Shahada ya kwanza kwenye masuala ya Benki na fedha kutoka Chuo Kikuu cha Kampala cha jijini Dar es salaam (2010-2013).

Pia, ana cheti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Mchele ya Kimataifa ya Manilla Ufilipino (2019). Kabla ya kujiunga na Kampuni, Bw. Paul alifanya kazi kama afisa mtendaji wa ukuzaji biashara wa TTES CO. LTD (2012); kama Afisa Masoko wa Tanjap Empex (2010-2011) na mshauri wa wateja katika Benki ya Barclays Tanzania (2008-2010).

Bw. Kenneth John Maganga (29)

Kenneth John Maganga ni Mkuu wa Idara ya Uzalishaji, Usafirishaji na Usambazaji wa bidhaa na pia ni mmoja wa waanzilishi wa Kampuni. Ana uzoefu katika utangazaji wa redio, uandishi wa habari na mahusiano ya Umma. Awali alikuwa mkuu wa Idara ya mauzo na Meneja Uzalishaji wa Tawi la Kibaigwa (2018-2019).

Ana diploma ya uandishi wa habari kutoka Shule ya Uandishi wa Habari ya Dar es salaam (DSJ) (2011-2013). Kenneth amefanya kazi kama Afisa Mahusiano ya Umma, Mtangazaji wa Redio na Mhariri wa Habari katika vyombo tofauti vya habari nchini Tanzania kama WAPO RADIO ambapo alikuwa Mwandishi wa Habari (2011 – 2012) na RADIO TUMAINI kama Mtangazaji wa vipindi vya watoto (2012-2013).

Bi. Rebecca Kashindye Joseph (24)

Bi. Rebecca Kashindye Joseph ni Mkuu wa Idara ya Rasilimali watu na Sheria. Ana Shahada ya Sheria kutoka Chuo Kikuu cha Mt. Augustino Mwanza. Kabla ya kujiunga na Kampuni Bi. Rebecca alifanya kazi kama Msimamizi Msaidizi katika kampuni ya forever Living Na Afisa habari na Masoko katika shirika la Her-Inititiative, asasi isiyo ya kiserikali ambayo inashughulika juu ya kuwawezesha na kuwasaidia wasichana wadogo kupitia mafunzo ya ujasiriamali nchini Tanzania (2015-2019).

MUHTASARI WA WASIFU WA BODI YA WAKURUGENZI

Mhandisi Dk. Zaipuna Obedi Yonah (60)

Mhandisi. Dk Zaipuna Obedi Yonah aliteuliwa kuwa mjumbe na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi mnamo Juni 2019. Ana shahada ya Sayansi ya Uhandisi wa umeme kutoka Chuo Kikuu Cha Dar es salaam (1985), Shahada ya uzamili (1988) na shahada ya uzamivu Ph. D. (1994) katika Uhandisi wa Umeme kutoka Chuo Kikuu cha Saskatchewan, Saskatoon – Canada.

Yeye ni Mhandisi Mshauri katika Mawasiliano aliyesajiliwa. Amebobea katika utengenezaji/uongezaji wa thamani, uwezeshaji na ulinzi kupitia Teknohama, na ana uwezo ambao unaweza kutumika kwenye kilimo, usindikaji na uchakataji wa vyakula, usambazaji wabidhaa, mahitaji ya bidhaa na matumizi ya bidhaa za kilimo.

Ni Mkurugenzi Mtendaji na Mshauri Mwandamizi katika kampuni ya Applied Engineer-ing & Byte-Works(T) Limited (AEBW), Kampuni ya uhandisi wa Teknohama na Mawasiliano ya simu. Pia ni Mtafiti Mwandamizi katika Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela ya Afrika (NMAIST) na Mwanachama wa IEEE Inc. Ana zaidi ya miaka 35 ya kufanya kazi katika Nyanja tofauti kama vile nafasi za umeneja na kuunda mikakati na maendeleo ya biashara (Chuo Kikuu cha Dar es salaam – 1985- 2000, Taasisi ya Sayansi na Teknolojia ya Nelson Mandela ya Afrika (NM-AIST) mwaka 2013 hadi sasa, (Mkurugenzi wa Taarifa za Mitandao na ubunifu wa bidhaa kwenye shirika la TTCL 1998 – 2008) na utengenezaji wa sera katika Teknohama Sekta za Mawasiliano ya simu Mkurugenzi wa Teknohama Serikalini) na kazi zingine ndani ya Tanzania (Alileta mapinduzi ya mkongo wa taifa wa Mawasiliano (NICTBB): 2008 – 2013) kwenye jumuiya za Afrika Mashariki na SADC.

Kwenye Kampuni ameleta uzoefu alioupata kwenye kuunda na kuongoza timu zenye utendaji kazi mkubwa kwa uadilifu na mapendekezo yenye tija hivyo kufikia malengo ya kampuni. Ana uzoefu katika kutoa mafunzo, utafiti, uandaaji na utekelezaji wa miradi, kutoa ushauri na kuunda timu, na kutumia tafiti za kisayansi na teknohama kwenye uzalishaji na fikra jumuishi ili kuwawezesha watu kuondokana na umaskini. Hivyo basi ni aina ya mtu ambaye anajitolea na kuwa kiongozi bora.

Bw. Abdallah Gonzi (44)

Abdallah Gonzi ana Shahada ya Sheria (2004) na shahada ya Uzamili ya Sheria (2006) kutoka Chuo Kikuu cha Dar es sa-laam. Katika shahada yake ya uzamili alijikita katika Uongozi wa Mashirika. Kwa sasa ni mtahiniwa wa shahada ya uzamivu katika sheria. Bwana Gonzi ni wakili na mhadhiri katika shule ya sheria ya Chuo Kikuu cha Dar es salaam. Analeta uzoefu wake mkubwa alionao kwenye sheria na uongozi katika kampuni.

Kitaaluma amejikita sana kwenye sheria za biashara, usuluhishi wa kimataifa, usuluhishi, haki za binadamu, sheria za mwenendo wa kesi za madai pamoja na sheria za jinai.

Bi. Emmanuela Mtatifikolo Kaganda (42)

Emmanuela Mtatifikolo Kaganda ni mjumbe wa Bodi ya Wakurugenzi wa Kampuni ambayo ilithibitishwa na Mkutano Mkuu mnamo Juni 2019. Bi. Kaganda aliteuliwa kwenye bodi kutokana na uzoefu wake kwenye taaluma za afya ya jamii, mawasiliano ya umma na mahusiano ya jamii, uhusiano wa Kimataifa, dhana ya miradi ya jamii, ubunifu, utekelezaji na usimamizi wake, pia uhamasishaji wa jamii na kuthaminisha bidhaa.

Ana shahada ya Mawasiliano ya habari kutoka chuo kikuu cha Mt. Augustino Mwanza (2004) na Shahada ya uzamili kwenye afya ya jamii kutoka chuo kikuu cha Afya ya Jamii cha Jiji la New York (CUNY) (2017) Bi. Kaganda amepata uzoefu wake kwa kufanya kazi kama Mkurugenzi wa Vijana Malezi Initiatives (VMI) (2017 hadi sasa), kama mratibu wa ujenzi na uanzishaji wa Shule ya Uongozi ya Mwalimu Julius Nyerere (MJNLS) (2017 hadi leo); kama Mjumbe wa Bodi ya SEWOTA (2017 hadi sasa), na kama Mratibu wa miradi, haswa Miradi ya Vijana, Kanda ya Afrika chini ya United Evangelical Mission (UEM)

Bi. Mwajuma Hamza (31)

Bi.Mwajuma Hamza aliteuliwa kuwa Mjumbe na Makamu Mwenyekiti wa Bodi ya wakurugenzi ya Kampuni mnamo juni 2019. Uteuzi wake ulitokana na sifa inayohusishwa na uzoefu wake mkubwa katika kukuza biashara na utaalam wa uhamasishaji jamii. Ana shahada ya uzamili ya Biashara ya Kimataifa (MIT) kutoka shule ya Biashara (UDBS) na Shahada katika Sayansi ya Siasa na Utawala wa Umma kutoka Chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bi Hamza ni mtaalam wa biashara na ujasiriamali kutoka Tanzania na ana uzoefu wa miaka sita kwenye fani hiyo.

Kwa sasa anafanya kazi na chama cha wanawake wafanyabiashara (TWCC) kama Mkurugenzi Mtendaji wa muda. Pia ni mtaalam wa uwezeshaji wanawake kwenye masuala ya kiuchumi kama vile kukuza biashara, ujasiriamali, manunuzi, maendeleo ya biashara na masoko, ni Mchambuzi wa sera na mkufunzi wa biashara za kimataifa. Alihudhuria mafunzo kadhaa ikiwa ni pamoja na uongozi, Ujuzi wa ushindani, mauzo ya nje, jukumu la taasisi inayounga mkono biashara, Ubora na viwango, upangaji wa miradi na usimamizi, Utetezi, ustadi wa maonyesho, biashara ufadhili na biashara ya nje ya mipaka ya nchi. Amefanikiwa kuanzisha miradi kadhaa na mipango ya uwezeshaji wanawake na vijana kiuchumi na kusaidia vijana wengi na vikundi vya wanawake kwa kutoa mafunzo. Yeye pia ni mwanachama wa vyama na Kamati kadhaa za Kitaifa na kibiashara. Mwajuma pia ni mkufunzi na Mshauri wa mashirika tofauti ya Vijana nchini na ni mwanaharakati wa vijana kujiajiri. Katika kampuni ya JATU anaongeza utaalam wake katika biashara na usimamizi wa programu za kusaidia kufanikisha maono ya Kampuni.

Bw. Phinias Opanga (48)

Bwana Phinias Opanga aliteuliwa kuwa mjumbe wa Bodi ya Wakurugenzi wa Kampuni mnamo Juni, 2019. Opanga ana Stashahada ya Juu ya Uhasibu kutoka Taasisi ya Usimamizi wa Fedha, (IFM) Tanzania (1999), Stashahada ya Uzamili ya Uhasibu kutoka Taasisi ya Uhasibu Arusha (2011), na ni mhasibu wa umma aliyethibitishwa (CPA(T) (2012). Yeye pia ni mkaguzi wa Hesabu za Umma aliyethibitishwa (ACPA) na Bodi ya Wahasibu na Wakaguzi ya Taifa (NBAA), Tanzania.

Ni mzoefu katika kuandaa kanuni za kifedha na sera za uhasibu, uboreshaji wa Mifumo ya habari ya Uhasibu, kubuni mifumo ya Udhibiti wa ndani, utayarishaji wa sera zilizojumuishwa na zisizo za upeanaji, utayarishaji wa pamoja na taarifa zisizojumuishwa za kifedha, utayarishaji wa Vitabu vya Uhasibu, kuwa mjumbe wa bodi ya Zabuni, ni hodari katika kupanga bajeti na usimamizi vihatarishi na majanga na kutumia Viwango vya Kimataifa vya Uhasibu wa Sekta ya Umma (misingi ya IPSAS). Alipata uzoefu wake wa kina kwenye Uhasibu kutokana na kufanya kazi za uhasibu na mienendo ya usimamizi wa kifedha huko Mansoor Daya & Co Ltd (2000 – 2003); Faulu Tanzania Limited (2003); Wizara ya Fedha na Mipango ya Tanzania (2006 – 2014); kama Mhasibu Mwandamizi katika Idara ya Umwagiliaji wa Wizara ya Kilimo na Usalama wa Chakula (2014 – 2016); kama Kaimu Mkurugenzi wa Fedha na Utawala na Mamlaka ya Maendeleo ya Bonde la Mto Rufiji (RUBADA) (Aprili 2015 – 2016). Kwa sasa anafanya kazi kama Mhasibu Mwandamizi anayesimamia Kitengo cha Fedha na Wakala wa Taifa wa utafiti wa Nyumba na majengo (Julai 2016 hadi leo).

Katika kampuni ya JATU anaongeza uzoefu mkubwa wa zaidi ya miaka 19 ya utekelezaji wa Mifumo ya habari ya Uhasibu. ustadi wa usimamizi wa vihatarishi na majanga, uchambuzi wa taarifa za kifedha na kutoa ushauri mkubwa katika maamuzi sahihi ya kifedha.

Bw. Ian Semakande (43)

Bw. Ian Samakande aliteuliwa na kuthibitishwa kuwa mjumbe wa Bodi Ya Kampuni mnamo Juni 2019. Uteuzi wake ulitokana na utendaji wake madhubuti na wenye kushawishi katika Uhandisi wa Kilimo, haswa katika nyanja za upangaji, Ubunifu na usanifu wa mitambo ya shamba, umwagiliaji, utunzaji mazao na usindikaji.

Ana Shahada ya Sayansi katika Uhandisi Kilimo Kutoka Chuo Kikuu cha Zimbabwe (2000). Uzoefu wa Samakande umejengwa tangu mwaka 2000 kutokana na Utendaji wa mifumo ya umwagiliaji na usimamizi wa matumizi ya maji wakati akifanya kazi na Chuo Kikuu cha Zimbabwe (2000 – 2003); kama mhandisi mtafiti na Kituo cha Teknolojia ya Umwagiliaji cha Zimbabwe, kitengo cha Kituo cha Teknolojia ya Umwagiliaji cha Zimbabwe, kitengo cha Wizara ya Kilimo cha Zimbabwe (2004 -2008). Katika kipindi hicho, aliendeleza na kuainisha ujuzi wake wa vifaa vya kupima umwagiliaji (vilivyoingizwa au kutengenezwa ndani ya nchi) na kuanzisha mashamba ya mfano na kufufua mifumo ya umwagiliaji ikiwa ni pamoja na mfumo wa matone, kumwagilia na pivot.

Mnamo mwaka 2008, alianzisha Irrigrow Global Ltd, Kampuni binafsi ya umwagiliaji nchini Tanzania ambayo ililenga katika kubuni na ufungaji wa mifumo ya umwagiliaji, usanikishaji wa viboreshaji vya bustani, kubuni na ujenzi wa mifumo ya uhifadhi wa maji shambani na ugavi na ufungaji wa mifumo ya kusukuma jua; mfano mzuri ni mradi wa maendeleo ulioko huko Iringa ukijumuisha matone na mifumo ya kusukuma maji ya jua huko Igingilanyi, Wangama na Tanangozi. Wateja wa Mhandisi Samakande ni pamoja na watu binafsi na miradi ya maendeleo inayohitaji mifumo ya umwagiliaji wa matone ambayo yanalenga katika kuongeza matumizi ya maji wakati wa kuongeza uzalishaji.

Bw. Samakande analeta katika Kampuni uzoefu wa zaidi ya miaka 10 ya harakati za kufanya bidhaa za shamba na kilimo ziwe za kibiashara. Uzoefu na ujuzi alionao ili kutumiwa kuanzisha mashamba mazuri na kuongeza uzalishaji kutoka kwenye mashamba ya Kampuni.

NENO KUTOKA KWA MKURUGENZI

Ndugu Wawekezaji,

Kwa niaba ya uongozi na wafanyakazi wa JATU. Nawakaribisha kuwekeza JATU. Tunafurahi kuona mmeamua kutaka kuwekeza katika kampuni yetu. JATU inamilikiwa zaidi na vijana na wakulima wadogo wadogo nchini. Dira ya kampuni ya JATU ni kuwa kampuni inayoongoza kwa kutoa huduma bora kwa wateja ndani na nje ya nchi katika kilimo biashara na bidhaa za kilimo na kutoa faida nzuri kwa wawekezaji wa kampuni.

Kwa kipindi kifupi tangu kuanzishwa kwa kampuni mwaka 2016. Kampuni imeweza kuunganisha mamia ya wakulima wadogo wadogo katika maeneo mbalimbali hapa nchini kupitia kilimo cha kisasa na usimamizi. Shughuli za kilimo na uchakataji wa mazao zilianzishwa katika mikoa ya Morogoro, Tanga, Dodoma na Manyara. Kwa siku zijazo tunatarajia kuanzisha vilimo kama hivi katika mikoa mingine hapa Tanzania. Kwa upande wa huduma maelfu ya wateja wetu wamejiunga na kampuni na wanafurahia huduma zetu bora katika maeneo mbalimbali hapa nchini ambazo ofisi zetu zinapatikana kama vile ofisi ya Mtwara iliyopo kanda ya kusini,ofisi ya Arusha iliyopo kanda ya kasikazini, ofisi ya Mwanza iliyopo kanda ya ziwa na makao makuu ya kampuni yalipo mkoa wa Dar es Salaam. Vile vile tuna matawi mengine yaliyopo sehemu za uzalishaji ambapo tunaendesha shughuli za kilimo na uchakataji wa bidhaa kama vile Kibaigwa – Dodoma kwa kuchakata unga wa mahindi na kukamua alizeti, Mbingu – Morogoro kiwanda cha kumenya mchele, Kiteto – Manyara na Kilindi – Tanga kwa kilimo cha mahindi, alizeti na Maharage.

Lengo letu ni kufikia wilaya zote nchini na kutoa huduma za kilimo, viwanda na masoko. Kampuni inatazamia kuleta matokeo chanya katika jamii ya Tanzania na zaidi kupitia kilimo, vi-wanda, huduma za kifedha (mikopo) na masoko. Tunashukuru mpango mkakati wetu wa masoko ambao unahusisha kuwalipa wateja wetu gawio kila mwezi kutokana na manunuzi yao ya kila siku. Kampuni inazidi kufanikiwa kupata wateja na kukuza soko lake pamoja na kuwa chaguo bora kwa jamii katika uwekezaji na usambazaji wa bidhaa za kilimo kwaajili ya matumizi ya kila siku. Kwa njia hii ya kupunguza umasikini, mda umefika wa kampuni kuamia katika umiliki wa umma, maono haya yakichukuliwa hatua muhimu yataleta faida kubwa kwa wawekezaji wetu wa sasa na wa baadaye, wafanyakazi wetu na wateja wetu. Tunauhakika kwamba uthubutu na ubunifu ulioijenga JATU kuwa kampuni bora ya kilimo biashara utaendelea kujenga malengo yake ya kuwa kampuni ya umma.

Natazamia mahusiano ya muda mrefu na yenye mafanikio ya pamoja, na nyinyi wawekezaji wetu wapya.

PETER ISARE

MKURUGENZI MTENDAJI JATU PLC

FAHAMU KUHUSU JATU PLC- UTANGULIZI, ENDELEA KUFUATILIA BLOG YETU KWA TAARIFA ZAIDI

JATU– Kirefu cha jina JATU ni “Jenga Afya Tokomeza Umasikini”

JATU PLC ni Kampuni ya Umma yenye ukomo/umiliki kupitia hisa. Kampuni ilisajiliwa tarehe 20 Oktoba 2016 chini ya sheria ya Makampuni ya mwaka 2002 na kupewa cheti cha usajili namba 130452 kilichotolewa na Wakala wa Usajili wa Biashara na Leseni (BRELA) Tanzania.

JATU PLC ni kampuni ya umma inayowaunganisha wakulima na kuwawezesha kulima pamoja kitaalamu kwa kutumia zana za kisasa na wataalamu waliobobea katika kilimo. JATU inawasaidia wanachama wake katika kutafuta mashamba mazuri, kubuni ni zao gani lilimwe kwa wakati gani, kampuni inahakikisha mashamba yamelimwa na kuandaliwa kitaalamu kabla ya kupanda zao husika, katika kupanda kampuni inahakikisha mbegu sahihi zimetumika, huduma ya mmea kwa kila hatua ndo jukumu kuu la kampuni ya JATU. Ni wajibu wa JATU kuhakikisha mteja anapata soko la uhakika kwa mazao yote ambayo amelima. Kampuni hununua mazao yote na baadaye kuandaa bidhaa ambazo huuzwa kwa wanachama wake kwa mfumo wa biashara ya mtandao.

DIRA YA KAMPUNI

Kuwa kampuni inayoongoza kwa kutoa huduma bora na kuwezesha upatikanaji wa kipato kwa kila mtu.

DHIMA YA KAMPUNI

Kutumia Rasilimali watu kwenye Kilimo, Viwanda na Masoko ya Mauzo ya bidhaa za chakula kwa wateja kupitia mfumo wa masoko ya mtandao na kuwawezesha kujenga afya na kutokomeza umaskini.

MALENGO MAKUU

Malengo makuu ya Kampuni yamegawanyika katika sehemu tatu (3) ;

(a) Kuunganisha wakulima, wakulima wadogo na watu wenye nia ya kufanya kilimo na kuwasadia kufanya kilimo cha kisasa na kwa pamoja.

(b) Kuanzisha viwanda Karibu na maeneo ya kilimo au mashamba na kuendesha shughuli za viwanda vya kuchakata mazao ya chakula.

(c) Kuendesha masoko ya mtandao katika kuuza bidhaa na huduma mbalimbali ili kuhakikisha ugawanaji wa faida baina ya wanachama.

MISINGI MIKUU YA JATU

Katika kampuni ya JATU kuna misingi mikuu mitano ambayo ni muhimu kwa kila mwanachama wa JATU kuijua na kuifanyia kazi mda wote awapo ndani na nje ya JATU.

 1. Umoja
 2. Bidii
 3. Ubunifu
 4. Uthubutu
 5. Huduma bora

HUDUMA ZA JATU

Kampuni ya Jatu inajihusisha na huduma kuu zifuatazo:

 1. UTAFITI: Tunafanya utafiti wa mazao na maeneo ya kulima/mashamba.
 2. KILIMO: Tunatoa zana za kilimo na pembejeo kwa wakulima/wateja wetu.
 3. MASOKO: Tunatoa masoko kwaajili ya mazao ya wateja wetu
 4. USAJIRI: Tunatoa mafunzo na kusajili watumiaji na wateja wa bidhaa zetu.
 5. SOKO LA MTANDAONI: Tunauza bidhaa zetu za chakula kupitia mfumo wa soko la mtandaoni la JATU.
 6. UJASIRIAMALI: Tunatoa/tunawezesha masoko kwa wajisiriamali wengine kupitia soko letu la mtandaoni.
 7. HUDUMA ZA SHAMBA: Tunatoa huduma za kuhudumia shamba kwa wakulima wetu.
 8. KUHIFADHI MAZAO: Tunatoa huduma yakuhifadhi mazao ya wakulima/wateja wetu baada ya mavuno.
 9. KUCHAKATA MAZAO: Tunachakata mazao na kufungasha bidhaa
 10. MASOKO YA MTANDAO: Tunatoa gawio kwa wateja wetu wote kulingana na manunuzi ya bidhaa zetu wanazofanya kwa mwezi kupitia mkakati wa soko la mtandao.
 11. USAMBAZAJI WA BIDHAA: Tunasambaza na kuwafikishia wateja wetu bidhaa ambazo wamenunua mpaka mlangoni.
 12. MIKOPO: Tunatoa mikopo rahisi na isiyokuwa na riba kwa wakulima wetu.
 13. VIWANDA: Tunawekeza kwenye viwanda vya kuchakata mazao pamoja na mashine za kutumika mashambani.

Mpango mkakati wa Kampuni ni kufikia wilaya zote za Tanzania kupitia Kilimo, Viwanda na Masoko ya mtandao. Kwa sasa, Kampuni inaendesha shughuli za Kilimo cha maharage wilayani Kilindi mkoa wa Tanga, Kilimo cha Mpunga wilayani Kilombero, Morogoro, Kilimo cha Mahindi na Alizeti huko Wilayani Kiteto Mkoa wa Manyara na Kilimo cha matunda, Wilaya ya Handeni Mkoani Tanga.

UHALALI WA KAMPUNI

Kampuni imesajiliwa nchini Tanzania na kupatiwa vyeti vya usajili na leseni kutoka mamlaka za serikali kama ifuatavyo;

Mnyororo wa thamani wa JATU PLC

WAANZILISHI WA JATU PLC

JATU ilianzishwa na vijana wakitanzania wakiongozwa na Peter Isare pamoja na wenzake; Mohamed Issa Simbano, Esther Philemon Kiuya, Charles Mwita Gichogo, Ekaudi Semkiwa, Paul Kapalata Msabila, Magreth Laurent Fabian, Kenneth Maganga, Claudia Albogast Simon, Moses William Lukoo, Esther Christian Marino & Mary Chulle.

OFISI ZETU

Kampuni ina aina tatu za ofisi kama ifuatavyo;

(a) Makao Makuu:

Makao makuu ya Kampuni yapo Dar es salaam, Wilaya ya Ilala Jengo la PSSSF ghorofa ya kumi na moja (11) kwenye makutano ya Mtaa wa Samora na Barabara ya Morogoro. Ofisi hii inafanya shughuli zote za kiutawala.

(b) Ofisi za Shamba:

Ofisi hizi zinapatikana kwenye maeneo ya uzalishaji ambayo yanajumuisha mashamba yanayomilikiwa na wanachama wa JATU na kusimamiwa na Kampuni na pia kwenye maeneo ambayo yana viwanda vya Kampuni. Ofisi hizo zinajumuisha Ofisi ya Matui iliyopo Wilaya ya Kiteto ambapo Kampuni inaendesha kilimo cha Mahindi na Alizeti; Ofisi ya Kilindi iliyopo eneo la Kibirashi kwa ajili ya kilimo na uchakataji wa maharage; Ofisi ya Kibaigwa iliyopo Dodoma ambapo kuna kiwanda cha kuchakata Mahindi na alizeti na Ofisi ya Kilombero iliyopo Mbingu ambapo tunaendesha kilimo cha Mpunga kiwanda cha kukoboa mpunga.

(c) Ofisi za Masoko:

Ofisi hizi zinapatikana kwenye maeneo yenye watu wengi kama vile kwenye Wilaya na makao makuu ya mikoa. Ofisi hizi zinajumuisha Ofisi za Mtwara mjini(jengo la PSSSF gorofa ya Tatu, wengi wanapaita NMB ya mjini karibu na stend kuu ya zamani ya mtwara mjini), Mwanza(Nyamagana katika Mtaa wa Nyerere jengo la CCM Ghorofa ya Pili), Dodoma(Jengo la Dodoma Media College lililopo round about ya bahi road njia ya singida), Arusha(Kaloleni katika jengo la Kondo Investment ghorofa ya pili room namba 221. Jengo hili linatazamana na kanisa LA Pentekoste la kaloleni) na Posta Dar es salaam(Jengo la PSSSF ghorofa ya sita mtaa wa Samora) . Ofisi hizi zimejikita katika masoko na kuuza bidhaa na huduma za JATU.

MAWASILIANO

EMAIL: info@jatu.co.tz

Website: http://www.jatu.co.tz and http://www.jatukilimo.com

Instagram: @jatu_plc @jatu_pesa @jatu_talk

Facebook: @jatu_plc @jatu_pesa @jatu_talk

Twitter: @jatu _plc @jatu_pesa @jatu_talk

Youtube: @Jatu TV

Call Free: 0800 7500 97

Whatsapp: +255657779244