WANANCHI ZAIDI YA 100 WASHIRIKI KATIKA SEMINA YA JATU PLC, ENDELEA KUFUATILIA BLOG YETU KWA TAARIFA ZAIDI

Kampuni ya JATU PLC siku ya Jumamosi ya tarehe 22 Agosti 2020, ilitoa fursa kwa wakazi wote ndani ya jiji la Dar es Salaam kuweza kushiriki katika semina maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya kiujasiriamali na uwekezaji.

Semina hizi zina lengo la kutoa mafunzo ya fursa mbalimbali zinazopatikana ndani ya JATU PLC ikiwemo uwekezaji kupitia kilimo, viwanda, fursa katika biashara ya mazao, namna mwanachama wa JATU anavyoweza kujiongezea kipato kupitia masoko ya bidhaa za chakula za JATU, uwezeshwaji kupitia mikopo yenye masharti nafuu na namna mtu mwenye mawazo chanya ya kimaendeleo anavyoweza kuwezeshwa kwa mtaji ili kuweka wazo lako katika vitendo kupitia program mpya ya JATU TALK.

Aidha, semina hizi zitakuwa zikifanyika siku za Jumamosi katika kuongeza uelewa kwa wananchi juu ya fursa zinazopatikana JATU zinazoweza kumkomboa mmoja kutoka katika umaskini na kumjengea afya bora kama ilivyo dhima ya kampuni ya JATU.

Tunatoa wito kwa Watanzania wote kuweza kushiriki katika semina hizi za JATU zinazofanyika siku za Jumamosi katika ofisi za JATU zilizoko Posta, jengo la PSSSF House ghorofa ya 11 ili kufahamu fursa lukuki zenye kuleta maendeleo.

Asante na karibu

JATU-Jenga Afya Tokomeza Umaskini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s